Vragen over de WOZ-waarde van jouw woning?
Laat dan jouw WOZ-beschikking checken door Hélène TERRA Makelaardij.

In februari van ieder jaar ontvang je de nieuwe WOZ-aanslag van jouw gemeente. De waarde peildatum van de WOZ ligt één jaar voor het begin van het kalenderjaar waarvoor de waarde wordt vastgesteld.

Bij vragen of twijfel doe je er verstandig aan de nieuwe WOZ-beschikking te (laten) controleren. Wanneer je het niet eens bent met de vastgestelde waarde, kun je bij de gemeente bezwaar (laten) maken. Doe dit wel binnen zes weken nadat de beschikking is afgegeven.

De WOZ-waarde bepaalt met name de hoogte van jouw:

  • Onroerende zaakbelasting
  • Aanslag waterschapsbelasting
  • Vermogensrendement heffing
  • Erfbelasting/successiebelasting (Deze OZB-check voert Hélène TERRA Makelaardij gratis voor je uit. Hélène adviseert je over een eventueel bezwaar en/of beroep.)

Meer weten?
Neem dan vrijblijvend contact op. Hélène Opreij-Schnackers staat voor je klaar en geeft je een eerlijk en onderbouwd advies. Daar heb je écht iets aan. Hélène is bereikbaar op nummer 06 41 22 56 84.