Vragen over uw WOZ-waarde?

Laat dan uw WOZ-beschikking checken door Hélène TERRA Makelaardij.

In februari van ieder jaar ontvangt u de nieuwe WOZ-aanslag van uw gemeente. De waardepeildatum voor de WOZ ligt één jaar voor het begin van het kalenderjaar waarvoor de waarde wordt vastgesteld.

Bij vragen of twijfel doet u er verstandig aan de nieuwe WOZ-beschikking te (laten) controleren. Als u het niet eens bent met de vastgestelde waarde, dan kunt u bij de gemeente bezwaar (laten) maken tot 6 weken nadat de beschikking is afgegeven.

De WOZ-waarde bepaalt met name de hoogte van uw:

  • Onroerende zaakbelasting
  • Aanslag waterschapsbelasting
  • Vermogensrendement heffing
  • Erfbelasting/successiebelasting (Deze OZB-check voeren wij gratis voor je uit en adviseren wij je over een eventueel bezwaar en/of beroep.)

Voor meer informatie kunt u mij bellen via 0641 225684, of laat uw gegevens achter op het contactformulier